2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas