Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas