2. Žiadosť dospelého klienta o psychologické, špeciálno-pedagogické, fyzioterapeutické vyšetrenie, poradenstvo a informovaný súhlas