Voľné pracovné miesto – CPPPaP hľadá psychológa

Voľné pracovné miesto – CPPPaP hľadá psychológa

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec hľadá psychológa.

Dátum predpokladaného nástupu je od 1. septembra 2020 na dobu určitú  počas zastupovania na materskej dovolenke. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi prosím doručiť v tlačenej podobe na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, P. O. BOX 113, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec.

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár