Program Gesto pre mesto poďakovanie

Program Gesto pre mesto poďakovanie

Ďakujeme Reiffesien banke, ktorá nám v rámci programu Gesto pre mesto poskytla finančné prostriedky na nákup stoličiek a násteniek.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár