Spoločnosť well.sk s.r.o. poďakovanie

Spoločnosť well.sk s.r.o. poďakovanie

Ďakujeme Spoločnosti well.sk s.r.o. za dar 11 licencií antivírového programu McAfee.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár