Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Nadácia Bekaert & Pontis poďakovanie

Ďakujeme Nadácii Bekaert za finančnú podporu na nákup reedukačných pomôcok a psychodiagnostických testov.

Za poskytnutie pomoci, ďakuje kolektív zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár