Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

oznam

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID 19 budú v CPaP od 1. januára 2023 poskytované odborné činnosti pre klientov na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti vírusového infekčného ochorenia.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00 h
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759, 033/742 69 88, alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
poradnask@centrum.sk

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák, MBA

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez