Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID-19 je v zariadení obmedzená priama činnosť s klientom.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759, 033/ 74 269 88,
alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
Pracovný e-mail: cpppphc@gmail.com
Diskrétny e-mail: poradnahc@gmail.com

Všetkých objednaných klientov budeme ihneď po ukončení prerušenia prevádzky v CPPPaP Hlohovec kontaktovať a dohodneme sa na náhradných termínoch odbornej starostlivosti.

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár