Centrum pedagogicko -
psychologického poradenstva
a prevencie Hlohovec

Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID 19 budú v CPPPaP od 1. septembra 2022 poskytované odborné činnosti pre klientov na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti.

V prípade potreby, alebo ďalších otázok nás v čase od 7.00 do 15.00
môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0917 799 759, 033/ 74 269 88,
alebo prostredníctvom e-mailovej pošty:
Pracovný e-mail: cpppphc@gmail.com
Diskrétny e-mail: poradnahc@gmail.com

riaditeľ PhDr. Stanislav Kunák

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár