Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Na základe Usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám  oznamujeme, že naše zariadenie poskytuje štandardnú odbornú starostlivosť, ktorá sa vykonáva v režime prísneho dodržiavania všeobecných protiepidemiologických preventívnych opatrení.

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár