Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Dôležitý oznam o prevádzke zariadenia

Oznam o obnovení prevádzky.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmernenia VÚDPaP oznamujeme, že naše zariadenie poskytuje odbornú starostlivosť  len v urgentných prípadoch. Obmedzená prevádzka prebieha za všeobecných protiepidemiologických  preventívnych opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika.

Naďalej ostáva možnosť odborného poradenstva telefonickou a e-mailovou formou.

KONTAKTY NA TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE S ODBORNÝMI ZAMESTNANKYŇAMI:
0951 475 911 ●PaedDr. Anna Vančová (od 07.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 912 Mgr. Alica Kunáková (od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 913 Mgr. Simona Lendvayová, PhD. (od 13.30 h. do 15.00 h.)
0951 475 914 ●Mgr. Lucia Blažková (Ut a Št od 13.00 h. do 15.00 h.)
0951 475 915 ●(nepridelené)
0951 475 916 ●Mgr. Veronika Repčíková (od 13.30 h. do 15.00 h.)
0951 475 917 ●Mgr. Petra Hajtmanová (od 13.30 h. do 15.00 h.)

Ak máte otázku alebo problém, navštívte nás

alebo nás kontaktujte cez

Formulár